Để học tốt toán lớp 6 như là cuốn sách giải đầy đủ lớp 6 bao gồm cả đại số và hình học. Tổng hợp công thức, lý thuyết, chuyên đề toán đại số hình học lớp 6, giải bài tập toán trong sgk lớp 6