Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bình chọn:
4.5 trên 97 phiếu
Biểu đồ cột- Biểu đồ cột kép

Lý thuyết Biểu đồ cột- Biểu đồ cột kép Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khởi động trang 109 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1

Xem lời giải

1. Ôn tập biểu đồ cột
Hoạt động khám phá 1 trang 110 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

Xem lời giải

2. Đọc biều đồ cột
Hoạt động khám phá 2 trang 111 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của Cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 111 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

Xem lời giải

3. Vẽ biểu đồ cột
Hoạt động khám phá 3 trang 112 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Thực hành 1 trang 113 Sách giáo khoa Toán 6 Chân trời sáng tạo. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó.

Xem lời giải

4. Giới thiệu biểu đồ cột kép
Hoạt động khám phá 4 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Xem lời giải

5. Đọc biểu đồ cột kép
Hoạt động khám phá 5 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. a) Biểu đồ cột kép trên cho ta biết những thông tin gì? b) Trong các lớp nêu trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi? c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất?

Xem lời giải

6. Vẽ biểu đồ cột kép
Hoạt động khám phá 6 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 115 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 116 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kế tương ứng

Xem lời giải

Xem thêm