Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 109 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 110 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 111 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của Cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 111 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 112 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Thực hành 1 trang 113 Sách giáo khoa Toán 6 Chân trời sáng tạo. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 4 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 5 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới. a) Biểu đồ cột kép trên cho ta biết những thông tin gì? b) Trong các lớp nêu trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi? c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 6 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 115 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 116 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kế tương ứng

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em

Xem lời giải

Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập

Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 117 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó

Xem lời giảiHỏi bài