Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.4 trên 85 phiếu
Ước chung. Ước chung lớn nhất

Lý thuyết Ước chung. Ước chung lớn nhất Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Ước chung
Hoạt động khám phá 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Một nhóm học sinh gồm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu cách chia nhóm, mỗi nhóm từ 2 bạn trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bằng nhau, số bạn nữ ở mỗi nhóm cũng bằng nhau. b) Viết các tập hợp Ư(18), Ư(30). Liệt kê các phần tử chung của hai tập hợp này.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thực hành 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 6 ( in ) ƯC(24, 30);        b) 6 ( in ) ƯC(28,42);        c) 6( in ) ƯC(18, 24, 42).

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm ước chung của: a) 36 và 45; b) 18, 36 và 45.

Xem lời giải

2. Ước chung lớn nhất
Hoạt động khám phá 2 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn thành lập các đội tham gia hội diễn văn nghệ sao cho tiết mục của các đội khác nhau và mỗi bạn chỉ tham gia 1 đội, số nam trong các đội bằng nhau và số nữ cũng vậy. Có thể biểu diễn được nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).

Xem lời giải

3. Tìm ước chung lớn nhất bằng các phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Thực hành 4 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

Xem lời giải

4. Ứng dụng trong rút gọn phân số
Thực hành 5 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau....

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Với khẳng định sai, hãy sửa lại cho đúng. a) ƯC(12, 24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12}; b) ƯC(36, 12, 48)= {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm: a) ƯCLN(1,16); b) ƯCLN(8, 20); c) ƯCLN (84, 156); d) ƯCLN (16, 40, 176).

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp ƯC(18, 30) và tập hợp A. b) Cho hai số a và b. Để tìm tập hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các nước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp các ước chung của: i. 24 và 30; ii. 42 và 98; iii. 180 và 234.

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Rút gọn các phân số sau:28/42; 60/135; 288/180...

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị muốn cắt cả ba đoạn dây đó thành những đoạn ngắn hơn có cùng chiều dài để làm nơ trang trí mà không bị thừa ruy băng. Tính độ dài lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một số tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn.

Xem lời giải