CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khám phá 1 trang 70 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy: Mỗi dấu chấm đỏ trên bản đồ du lịch biểu diễn một địa điểm tham quan, Chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

- Quan sát hình vẽ và đọc tên 3 điểm có trên hình - Em hãy vẽ vào vở ba điểm sau đó dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm vừa vẽ.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó. c) Từ một tờ giấy A4, em hãy nêu một số cách gấp để tạo ra hình ảnh của điểm và đường thẳng

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, Có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng? Em hãy vẽ các điểm M, N, P, Q vào vở rồi dùng thước và bút để vẽ các đường thẳng đó.

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng các kí hiệu thuộc và không thuộc để mô tả điều đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây. b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Bài 2 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng. a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p. b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Xem lời giải

Bài 3 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào? Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Xem lời giải

Bài 4 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c. c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

Xem lời giải

Bài 5 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây. Nếu mỗi cây được xem là một điểm, vẽ hình thể hiện cách trồng các cây đó.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng. Dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên Hình 3 là thẳng hàng. Vẽ vào vở hai điểm A, B như Hình 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai đèn còn lại?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba đến thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả....

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm: a) Nằm giữa hai điểm M và N. b) Không nằm giữa hai điểm E và G.

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N. b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất