Bài tập cuối chương 3 - Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Chọn đáp án đúng: 1. Hình thoi có độ dài...

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Em hãy vẽ các hình sau đây: a) Tam giác đều có cạnh là 5 cm. b) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm. c) Hình vuông có cạnh 3 cm. d) Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp là 6 cm, 8 cm và chiều cao bằng 4 cm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy cắt 3 hình như hình dưới đây và ghép lại để được một hình vuông.

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Giải Bài 3 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1. Hình dưới...

Xem lời giải

Bài 4 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy cắt 5 hình bình hành sao cho khi ghép lại tạo thành một hình bình hành.

Xem lời giải

Bài 5 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy đếm xem hình dưới đây có bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu hình lục giác đều?

Xem lời giải

Bài 6 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy cắt 6 hình tam giác đều rồi ghép lại thành hình bình hành.

Xem lời giải

Bài 7 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Để làm một con diều, bạn Nam lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt thành một hình thoi như hình bên dưới. Hãy tính diện tích của con diều.

Xem lời giải

Lý thuyết ôn tập chương 3

Lý thuyết ôn tập chương 3

Xem chi tiết