Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Hoạt động 1 trang 92 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích và chu vi của bìa sách, bảng con, hộp bút,... Mỗi học sinh quan sát đối tượng đo trong hoạt động cá nhân của mình (bảng con, vở bài tập, sách giáo khoa,...). + Ghi tên hình dạng của các đồ vật. + Chọn thước phù hợp để đo kích thước của các đồ vật rồi tính chu vi, diện tích của các đồ vật đó, ghi kết quả vào phiếu học tập....

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 92 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích và chu vi của mặt bàn giáo viên, mặt ghế học sinh, cửa sổ, bảng lớp học,...Mỗi nhóm quan sát một số đồ vật trong lớp. Giáo viên phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, chẳng hạn:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 92 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích và chu vi của sân bóng, vườn trường, phòng học nghệ thuật,... Học sinh từng nhóm quan sát một số công trình kiến trúc trong trường, thảo luận và xác định hình dạng của chúng. Sau đó đo các kích thước để tính chu vi, diện tích ( Chẳng hạn: sân trường, bồn hoa, sân khấu, sân bóng, nền nhà phòng máy tính, bảng tin, vườn trường,...)

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 92 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Treo phiếu học tập với kết quả của cá nhân, nhóm.Giáo viên và học sinh đánh giá và tự đánh giá, nhận xét kết quả các hoạt động của cá nhân, nhóm và kết luận (quá trình tham gia và sản phẩm).

Xem chi tiết