Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bình chọn:
4.4 trên 107 phiếu
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Dấu hiệu chia hết cho 2
Hoạt động khám phá 1 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trong một đại hội thể thao Có các đội và số người tham gia trong bảng sau:

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Viết hai số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2. b) Viết hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2.

Xem lời giải

2. Dấu hiệu chia hết cho 5
Hoạt động khám phá 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Chọn các số chia hết cho 5 ở dưới đây: 10; 22; 15; 27; 33; 25; 19; 36; 95. Có nhận xét gì về chữ số tận cùng chữ số hàng đơn vị của các số chia hết cho 5 em vừa chọn.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số 17* thoả mãn từng điều kiện: a) Chia hết cho 2;    b) Chia hết cho 5;     c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong những số sau: 2 023, 19445, 1010, số nào: a) chia hết cho 2? b) chia hết cho 5? c) chia hết cho 10?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết những tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2, chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

.Lớp 6A, 6B 6C, 6D lần lượt có 35, 36, 39, 40 học sinh. a) Lớp nào có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên? b) Lớp nào có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập?

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Bà Huệ có 19 quả xoài và 40 quả quýt. Bà có thể chia số quả này thành 5 phần bằng nhau (có cùng số xoài, có cùng số quýt) được không?

Xem lời giải