Bài tập cuối chương 1 - Số tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 161 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 45-46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ "thanh”. Cách viết đúng là: (A) X = {t; h; a; n; h}. (B) X = {t; h; n}; (C) X= {t; h; a; n}. (D) X = {t; h; a; n; m}. ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm các chữ số x, y biết: a) Số 12x02y chia hết cho cả 2; 3 và 5. ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong dịp "Hội xuân", để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A...

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào...

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như dưới đây. Trong mỗi trường hợp a, b, c, d, ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Hoàn thiện bảng sau vào vở... b) Nhận xét về tích ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) và tích a. b.

Xem lời giải

Bài 8 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang...

Xem lời giải

Bài 9 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Đố vui... TOÁN VÀ THƠ...Trung thu gió mát trăng trong...

Xem lời giải

Lý thuyết ôn tập chương 1

Lý thuyết ôn tập chương 1

Xem chi tiết