CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phép thử nghiệm- Sự kiện

Lý thuyết Phép thử nghiệm- Sự kiện Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 100 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Mỗi đồng xu có hai mặt, một mặt có in giá trị bằng tiền của đồng xu, thường gọi là mặt sấp (S). Mặt còn lại thường được gọi là mặt ngửa (N). b) Trong hộp có 4 lá thăm bằng giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 đến 4. Đến lượt mình, mỗi bạn trong nhóm bốc một lá thăm, xem số rồi trả lại hộp. Kết quả các lần bốc thăm được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong phép thử ở HĐ1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không? - Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5. - Bốc được lá thăm ghi số lẻ. - Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? - Số của thẻ lấy ra là số chẵn. - Số của thẻ lấy ra là số lẻ. - Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10. - Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau: a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi. b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo. Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp...

Xem lời giải

Xác suất thực nghiệm

Lý thuyết Xác suất thực nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Không nhìn vào hộp, chọn ra từ hộp một quả bóng. Xét các sự kiện sau: - Bóng chọn ra có màu vàng; - Bóng chọn ra không có màu vàng. - Bóng chọn ra có màu xanh. Sự kiện nào có khả năng xảy ra cao nhất?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu. Hãy tính tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim.

Xem lời giải

Thực hành trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

Xem lời giải

Vận dụng trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút. b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 4 mặt 50 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm để: a) Gieo được định số 4. b) Gieo được định có số chẵn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau: a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bắt xanh. b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm ta được bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính a) theo từng quý trong năm. b) sau lần lượt tổng quý tính từ đầu năm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra. a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1. b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau: a) Lấy ra 1 quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê.

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 1 cây bút xanh, 1 cây bút đỏ, 1 cây bút tím. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau: a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp. b) Lấy ra cùng một lúc 2 cây bút từ hộp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Lớp trưởng lớp 6A làm 4 tấm bia giống hệt nhau ghi tên 4 bạn hay hát trong lớp là Mai, Lan, Cúc, Trúc và cho vào một hộp. Một bạn trong lớp rút một trong 4 tấm bia đó và bạn có tên sẽ lên hát, sau đó tấm bia được trả lại hộp và cứ thế tiếp tục chọn người lên hát. a) Liệt kê tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bia. b) Em có thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát không? c) Có bạn nào phải lên hát nhiều lần không?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác