Lý thuyết Phép thử nghiệm- Sự kiện Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Phép thử nghiệm- Sự kiện Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện

1. Phép thử nghiệm

Trong các trò chơi (thí nghiệm) tùn đồng xu, bốc thăm, gieo xúc xắc, quay xổ số,…, mỗi lần tung đồng xu hay bốc thăm như trên gọi gọi là một phép thử nghệm.

Khi thực hiện phép thử nghiệm (trò chơi, thí nghiệm), ta rất khó để dự đoán chính xác kết quả của mối phép thử nghiệm đó. Tuy nhiên ta có thể liệt kê được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm đó.

2. Sự kiện

Khi thực hiện phép thử ngiệm, có những sự kiện chắc chắn xảy ra, có những sự kiện không thể xảy ra và cũng có những sự kiện có thể xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu