Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 155 phiếu
Lý thuyết Phân số với tử số và mẫu số là nguyên

Lý thuyết Phân số với tử số và mẫu số là nguyên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 7 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ti. Số tiền góp vốn của mỗi người bằng nhau. Kết quả kinh doanh ba năm đầu của công ti được nêu ở hình trên Dùng số nguyên (có cả số âm thích hợp để biểu thị số tiền chỉ kết quả kinh doanh của công ti mỗi năm. Nếu chia đều số tiền đó cho những người góp vốn, mỗi năm mỗi người thu được bao nhiêu triệu đồng?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát Hình a và Hình b dưới đây a) Nếu Hình a minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số3/4 và 6/8 thì Hình b minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số nào? b) Từ hai phân số bằng nhau được minh hoạ ở Hình a, hãy so sánh tích 3.8 với tích 4.6. Tương tự, với Hình b, sẽ so sánh các tích nào?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thương của phép chia – 6 cho 1 là -6/1 và cũng viết thành phân số . Nêu ví dụ tương tự.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Biểu diễn các số -23; -57;237 dưới dạng phân số.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ lại hình bên và tô màu...

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Đọc các phân số sau:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:..

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số: a) 2 b) -5 c) 0

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thương của phép chia..., Biểu diễn các số,...

Xem lời giải