Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bình chọn:
4.2 trên 110 phiếu
Phép cộng và phép trừ phân số

Lý thuyết Phép cộng và phép trừ phân số Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau. Tháng đầu họ lỗ 2 triệu đồng, tháng thứ hai họ lãi 3 triệu đồng.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính: a) 4/-3 + -22/5       b) -5/-6 +7/-8

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính giá trị biểu thức ...

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số)...

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện phép tính - 4/3 - 12/5

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể...

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày...

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đố vui Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số...

Xem lời giải