Giới thiệu tác giả, tác phẩm, tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, xác định bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật giúp các em ôn tập hệ thống văn 6 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo, cánh diều
Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu

Tác giả - tác phẩm chung

Tác giả - tác phẩm Kết nối tri thức

Tác giả - tác phẩm Chân trời sáng tạo

Tác giả - tác phẩm Cánh Diều

Các môn khác