LỰA CHỌN LỚP ĐỂ XEM BÀI SOẠN VÀ LỜI GIẢI

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

BÀI ĐƯỢC QUAN TÂM Lớp 12

Các phương thức biểu đạt trong văn bản

Các phương thức biểu đạt trong văn bản

Xác định phương thức biểu đạt trong một văn bản là một trong những yêu cầu thường gặp trong phần đọc hiểu của đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn. Có 6 phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính - công vụ.

14/07/2015 17:13

Các phương thức biểu đạt trong văn bản

Tổng hợp từ vựng lớp 12 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 12

Các biện pháp tu từ về từ thường gặp

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 12

Các thao tác lập luận trong văn nghị luận


Hỏi bài