LỰA CHỌN LỚP ĐỂ XEM BÀI SOẠN VÀ LỜI GIẢI

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

BÀI ĐƯỢC QUAN TÂM Lớp 12

Reading - Unit 15 trang 162 Tiếng Anh 12

Reading - Unit 15 trang 162 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow. (Làm việc từng đôi. Nlùn các hình và trả lời câu hỏi kèm theo.)

02/12/2014 15:43

Reading - Unit 15 trang 162 Tiếng Anh 12

Skills - trang 50 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới

Language focus - Unit 14 trang 159 Tiếng Anh 12

Getting Started - trang 46 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới

Language - trang 48 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới


Gửi bài