Loigiaihay.com - Điều khoản sử dụng

Chính sách riêng tư mô tả các thông tin lưu trữ bởi công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát khi sử dụng ứng dụng điện thoại và cách sử dụng các thông tin này.

Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: https://loigiaihay.com/policy/vi.html Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

Chính sách sử dụng dữ liệu

Trong quá trình sử dụng hệ thống loigiaihay.com (bao gồm cả web và app) chúng tôi có thể lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như sau:

Dữ liệu này được thu thập khi bạn đăng ký tài khoản sử dụng với chúng tôi. Xem chi tiết hơn tại đây

Thanh toán, đăng ký, gia hạn và hủy dịch vụ

Thanh toán

Bạn có thể sử dụng tính năng Tắt quảng cáo bằng cách mua một gói dịch vụ tính phí. Gói dịch vụ này cho phép bạn tắt toàn bộ quảng cáo trên ứng dụng trong một năm. Bạn sẽ phải thanh toán đầy đủ chi phí trước khi sử dụng tính năng tắt quảng cáo.

Tất cả các giao dịch thanh toán phải được thực hiện trên nền tảng của ứng dụng chính thức. Bạn cần đảm bảo rằng thông tin thanh toán của mình được cập nhật và chính xác để đảm bảo rằng việc thanh toán được xử lý đúng cách.

Chi phí cho gói dịch vụ là 99.000 VNĐ/năm

Gia hạn và hủy dịch vụ

Khi bạn chọn gói dịch vụ Tắt quảng cáo, gói sẽ tự động gia hạn mỗi năm cho tới khi bạn hủy dịch vụ.

Nếu muốn hủy dịch vụ của chúng tôi, bạn cần yêu cầu hoàn tiền thông qua cửa hàng ứng dụng nơi bạn đã mua gói dịch vụ. Chúng tôi không giữ tiền và sẽ không thực hiện hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng. Quyết định về việc hoàn tiền do cửa hàng ứng dụng (Appstore/CH Play) quyết định và chúng tôi sẽ tuân thủ quyết định đó.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn chỉ cho mục đích gửi các thông tin cập nhật mới nhất tới bạn. Chúng tôi sử dụng các thông tin hỗ trợ chỉ cho các hoạt động nội bộ của website, ứng dụng như trong mục 312.2 của đạo luật COPPA có hiệu lực từ July 1, 2013. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin địa chỉ email của bạn.

Cookies

Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cookies về máy tính của bạn mà định danh duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi bằng cách lưu trữ các lựa chọn của bạn và kiểm tra các thông tin sử dụng. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt tính năng cookies hoặc thiết lập để trình duyệt cảnh báo bạn khi cookies được gửi tới máy tính của bạn.

Liên kết với các Website thứ 3

Chúng tôi có thê cung cấp các liên kết hoặc/và kết nối tới website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 từ website của chúng tôi . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách riêng tự hoặc nội dung của các bên thứ 3 thông qua các liên kết này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc bận tâm liên quan đến chính sách riêng tư, vui long gửi cho chúng tôi email tại địa chỉ admin@loigiaihay.com (admin [at] loigiaihay [dot] com).

Về việc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Khi bạn cần xóa các thông tin cá nhân khác vui lòng gửi email về địa chỉ loigiaihay@gmail.com để được hướng dẫn nếu bạn muốn xóa các thông tin cá nhân. Chi tiết hơn tại đây