Bài 1.Hình có trục đối xứng

Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu
Hình có trục đối xứng

Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Thực hành 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Xem lời giải

Vận dụng trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng?..

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?..

Xem chi tiết

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng?..

Xem chi tiết