CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Lý thuyết Tập hợp. Phần tử của tập hợp Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn , đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Làm quen với tập hợp
Hoạt động khám phá trang 7 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy viết vào vở: Tên các đồ vật trên bàn ở Hình 1.....

Xem lời giải

2. Các kí hiệu
Thực hành 1 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Gọi M là tập hợp các chữ cái có mặt trong từ “gia đình”. a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử. b) Các khẳng định sau đúng hay sai?

Xem lời giải

3. Cách cho tập hợp
Thực hành 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này. b) Cho tập hợp P = {x| x là số tự nhiên và 10

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15. a) Hãy viết tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử. b) Kiểm tra xem trong những số 10; 13; 16; 19, số nào là phần tử thuộc tập hợp A, số nào không thuộc tập hợp A? c) Gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Hãy viết tập hợp B theo hai cách.

Xem lời giải

Vận dụng trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là quảng cáo khuyến mại cuối tuần của một siêu thị. Hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách rồi chọn kí hiệu......

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai:

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV. Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31?

Xem lời giải

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Lý thuyết Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Tập hợp N và N*
Thực hành 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Tập hợp.... b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: ....

Xem lời giải

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
Thực hành 2 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau: a) 17, a, b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần; b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh a và 2020 trong những trường hợp sau: a) a > 2021 b) a < 2000

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác