Trả lời Thực hành 1 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Gọi M là tập hợp các chữ cái có mặt trong từ “gia đình”. a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử. b) Các khẳng định sau đúng hay sai?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH1

Gọi M là tập hợp các chữ cái có mặt trong từ “gia đình”.

a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Các khẳng định sau đúng hay sai?

\(a \in M,\,o \in M,\,b \notin M,\,i \in M\).

Phương pháp giải:

- Các phần tử của một tập hợp viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu phẩy “,” hoặc dấu chấm phẩy “;” (đối với trường hợp các phần tử là số). Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

- Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu x \( \in \) A, đọc là “ x thuộc A”. Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là y \( \notin \) A, đọc là “y không thuộc A”.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có tập hợp M = {g, i, a, đ, n, h}

b) Các khẳng định đúng là: \(a \in M\), \(b \notin M\), \(i \in M\)

     Khẳng định sai là: \(o \in M\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài