Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Lý thuyết Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Nhắc lại về chu vi và diện tích một số hình đã học
2. Tính chu vi và diện tích hình bình hành, hình thoi
Hoạt động khám phá 1 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 1 rồi trả lời câu hỏi. - Diện tích tam giác AMD bằng diện thích tam giác nào? - Diện tích hinh bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật nào?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 3 rồi thực hiện các yêu cầu sau: - So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC. - Tính diện tích hình chữ nhật AMNC theo m và n.

Xem lời giải

3. Tính chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn
Thực hành 1 trang 89 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trong bài giữ xe người ta đang vẽ một mũi tên với các kích thước như hình bên để hướng dẫn chiều xe chạy. Tính diện tích hình mũi tên.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta làm một lối đi lát sỏi với các kích thước như hình vẽ sau. Chi phí cho mỗi mét vuông làm lối đi hết 120 nghìn đồng. Hỏi chi phí để làm lối đi là bao nhiêu?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Người ta cần xây tường rào cho một khu vườn như hình bên. Mỗi mét tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để xây tường rào?

Xem lời giải

Vận dụng trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Vận dụng 2 trang 90 Sách giáo khoa Toán 6 Chân trời sáng tạo. Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 25 m, chiều dài 300 dm. Bạn An thực hiện như sau: (25+300).2=650 Chu vi khu vườn là : 650m 25.300=7500 Diện tích khu vườn là: 7500 m vuông. Thầy giáo bảo bạn An đã làm sai. Em hãy chỉ ra bạn An sai chỗ nào. Hãy sửa lại cho đúng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính diện tích các hình sau: a) Hình bình hành có độ dài một cạnh 20 cm và chiều cao tương ứng 5 cm. b) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 5 m và 20 dm. c) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 5 m và 3,2 m; chiều cao là 4 m.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính diện tích và chu vi các hình được tô màu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Một mảnh vườn có hình dạng như hình vẽ bên. Để tính diện tích mảnh vườn, người ta chia nó thành hình thang cân ABCD và hình bình hành ADEF có kích thước như sau: BC= 30 m; AD=42m, BM=22m, EN=28 m. Hãy tính diện tích mảnh vườn này.

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15 m. Ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài hai đường chéo là 5 m và 3 m. Tính diện tích phần còn lại của khu vườn.

Xem lời giải