Trả lời Vận dụng 2 trang 90 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vường hình chữ nhật có chiều rộng 25 m, chiều dài 300 dm.

Bạn An thực hiện như sau:

(25+300).2=650

Chu vi khu vườn là:

25.300=7500

Diện tích khu vườn là: 7500 \({m^2}\)

Thầy giáo bảo bạn An đã làm sai. Em hãy chỉ ra bạn An sai chỗ nào. Hãy sửa lại cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý đơn vị đo

Lời giải chi tiết

Bạn An đã không đổi đơn vị nên tính sai

Giải lại:

Đổi 300dm=30m

Chu vi khu vườn là : (25+30).2=110m

Diện tích khu vườn là: 25.30=750\({m^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu