Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bình chọn:
4.4 trên 134 phiếu
Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Lý thuyết Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Tập hợp N và N*
Thực hành 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Tập hợp.... b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: ....

Xem lời giải

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
Thực hành 2 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau: a) 17, a, b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần; b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh a và 2020 trong những trường hợp sau: a) a > 2021 b) a < 2000

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần.

Xem lời giải

3. Ghi số tự nhiên
Thực hành 4 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, …của mỗi số đó.          2 023;  5 427 198 653

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Dựa theo cách biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345 và 2 021. b) Đọc số 96 208 984. Số này có mấy chữ số? Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

Xem lời giải

Thực hành 6 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hoàn thành bảng sau vào vở...

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Chọn kí hiệu thuộc hoặc không thuộc thay cho mỗi dấu ? .

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai? a) 1 999 > 2 003 b) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Biểu diễn các số 1 983; 2 756; 2 023 theo mẫu 1 983 = 1 x 1 000 + 9 x 100 + 8 x 10 + 3.

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu).

Xem lời giải

Các dạng toán về tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên

Các dạng toán về tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên

Xem chi tiết