Trả lời Hoạt động khám phá trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


So sánh a và 2020 trong những trường hợp sau: a) a > 2021 b) a < 2000

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động khám phá

So sánh a và 2020 trong những trường hợp sau:

a) a > 2021

b) a < 2000

Phương pháp giải:

a) Nếu số thứ nhất lớn hơn số thứ hai, số thứ hai lớn hơn số thứ ba thì số thứ nhất lớn hơn số thứ ba

b) Nếu số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai, số thứ hai nhỏ hơn số thứ ba thì số thứ nhất nhỏ hơn số thứ ba

Lời giải chi tiết:

a)  Ta có: a > 2021 mà 2021 > 2020 nên a > 2020

b) Ta có a < 2000 mà 2000 < 2020 nên a < 2020


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu