Giải Bài 2 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 1 999 > 2 003

b) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

c) 5 \( \le \) 5

d) Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc đề bài rồi rút ra tính đúng sai của các khẳng định

Lời giải chi tiết

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài