Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.3 trên 98 phiếu
Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Lý thuyết Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Làm quen với số nguyên âm
Hoạt động khám phá 1 trang 49 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a. - Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0. - Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ dưới mực số 0 có mang dấu gì. b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay ở dưới mực nước? c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới.... sau đây:

Xem lời giải

2. Tập hợp số nguyên
Hoạt động khám phá 2 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Ta đã biết N= { {0;1;2;3;...} là tập hợp số tự nhiên. Còn Z= {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng...

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 51 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy nói độ cao hoặc sâu của các địa danh sau:..

Xem lời giải

Vận dụng trang 51 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số thiền lãi, lỗ hàng ngày trong một tuần như sau: Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần. b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Xem lời giải

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số
Hoạt động khám phá 3 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau - Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình. - Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là (1;2;3;...)Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là ( - 1; - 2; - 3;...)

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số ( - 1; - 5;1;5; - 4) trên trục số đó.

Xem lời giải

4. Số đối của một số nguyên
Hoạt động khám phá 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trên trục số, mỗi điểm ( - 6;6) cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị?

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm số đối của mỗi số sau: (5; - 4; - 10;2020).

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tính huống sau: a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu. b) Bớt 2 điểm vì phạm luật. c) Tăng 1 bậc lượng do làm việc hiệu quả. d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Các phát biểu sau đúng hay sai?..

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau....

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Vẽ một đoạn của trục số từ ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Xem lời giải

Xem thêm