Giải Bài 3 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số bên phải số 0 là số nguyên dương, không mang dấu “\( - \)”.

- Số bên trái số 0 là số nguyên âm, mang dấu “\( - \)”.

- Kiểm tra ô trống cách số 0 bao nhiêu đơn vị để xác định giá trị của số đó.

Lời giải chi tiết

a) Ô trống nằm bên phải số 0 và cách số 0 một đơn vị nên ô trống là 1

b) Ô trống nằm bên trái số 0 và cách số 0 ba đơn vị nên ô trống là -3

c) Ô trống cách đều số 1 và -1 nên ô trống là số 0

d) Ô trống nằm bên trái số 0 và cách số 0 tám đơn vị nên ô trống là -8

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài