Trả lời Thực hành 1 trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \(0^\circ C\) sau đây: \( - 4^\circ C, - 10^\circ C, - 23^\circ C\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu “\( - \)” đọc là “âm”, đọc “âm” rồi đọc số tự nhiên.

\(^\circ C\): độ C

Lời giải chi tiết

\( - 4^\circ C\): đọc là “âm bốn độ C” hoặc “trừ bốn độ C”

\( - 10^\circ C\): đọc là “âm mười độ C” hoặc “trừ mười độ C”

\( - 23^\circ C\): đọc là “âm hai mươi ba độ C” hoặc “trừ hai mươi ba độ C”.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu