Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau - Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình. - Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là (1;2;3;...)Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là ( - 1; - 2; - 3;...)

Đề bài

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

- Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình.

- Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là \(1;2;3;...\)Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là \( - 1; - 2; - 3;...\)

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số \( - 4\), ta di chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình vào vở theo các bước thầy cô hướng dẫn.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Vẽ đường thẳng nằm ngang có mũi tên như sau:

Bước 2. Trên đường thẳng đánh dấu các điểm cách đều nhau. Chọn một điểm ở giữa biểu diễn cho số 0.

Bước 3. Về bên phải số 0 biểu diễn các số tăng dần từ trái sang phải lần lượt là 1; 2; 3; …

- Biểu diễn số 1: Ta di chuyển 1 đơn vị về bên phải số 0.

- Biểu diễn số 2: Ta di chuyển 2 đơn vị về bên phải số 0.

- Biểu diễn tương tự với các số nguyên dương còn lại.

Về bên trái số 0 biểu diễn các số -1; -2; -3; …

- Biểu diễn số - 1: Ta di chuyển 1 đơn vị về bên trái số 0.

- Biểu diễn số - 2: Ta di chuyển 2 đơn vị về bên phải số 0.

- Biểu diễn tương tự với các số nguyên âm còn lại.


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí