Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

- Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình.

- Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là \(1;2;3;...\)Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là \( - 1; - 2; - 3;...\)

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số \( - 4\), ta di chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình vào vở theo các bước thầy cô hướng dẫn.

Lời giải chi tiết

Vẽ hình vào vở theo các bước thầy cô hướng dẫn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu