Giải Bài 6 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm số đối của các số nguyên sau: \( - 5; - 10;4; - 4;0; - 100;2021\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương

Số đối của 0 là 0.

 

Lời giải chi tiết

Số đối của \( - 5\) là 5

Số đối của \( - 10\)là 10

Số đối của 4 là \( - 4\)

Số đối của \( - 4\) là 4

Số đối của 0 là 0

Số đối của \( - 100\) là 100

Số đối của 2021 là \( - 2021\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài