Trả lời Thực hành 4 trang 52 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số \( - 1; - 5;1;5; - 4\) trên trục số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình.

- Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là \(1;2;3;...\)Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là \( - 1; - 2; - 3;...\)

Xác định vị trí điểm biểu diễn các số -1;-5;1;5;-4 trên trục số.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Lời giải:

 

                   
         
 

 

 

Hoạt động khám phá 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu