Giải Bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) \(9 \in \mathbb{N}\)   b) \( - 6 \in \mathbb{N}\)

c) \( - 3 \in \mathbb{Z}\) d) \(0 \in \mathbb{Z}\)

e) \(5 \in \mathbb{Z}\)    g) \(20 \in \mathbb{N}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tập hợp các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

- Nếu một số là số tự nhiên hoặc số nguyên âm hoặc số 0 thì số đó là số nguyên.

- Số nguyên âm không phải là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì 9 là số tự nhiên

b) Sai vì \( - 6\) là số nguyên âm, không phải là số tự nhiên.

c) Đúng vì \( - 3\) là số nguyên âm nên nó là số nguyên.

d) Đúng vì 0 là số nguyên

e) Đúng vì số 5 là số nguyên dương nên nó là số nguyên.

g) Đúng vì 20 là số tự nhiên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài