Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá trang 83 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB (Hình 1a). Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N (Hình 1b). - Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ. - Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ. Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B; điểm N so với các điểm P và Q.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 83 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I là một điểm thoả mãn NI = 5 cm. Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh hoạ.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy nêu các cách để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi: (A) MA = MB (B) M nằm giữa A, B và MA = MB (C) M nằm giữa A và B.

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên...

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho hình vẽ bên a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC?...

Xem lời giải

Bài 5 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó.

Xem lời giải