Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu
Tính chất cơ bản của phân số

Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số Toán 6 Chân tời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hai phân số 3/- 5 và - 21/35 và cho biết: a) Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên nào thì được phân số - 21/35 b) Hai phân số đó có bằng nhau không? c) Nêu ví dụ tương tự.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hai phân số - 20/30 và 4/- 6 và cho biết: a) Chia cả tử và mẫu của phân số - 20/30cho cùng số nguyên nào thì được phân số 4/- 6 b) Hai phân số đó có bằng nhau không? c) Nêu ví dụ tương tự.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số - 18/76; 125/- 375

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Viết phân số 3/- 5 thành phân số có mẫu dương.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn...

Xem lời giải

Bài 6 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau...

Xem lời giải