Bài 6 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình = Số ô tô màu/ tổng số ô

Lời giải chi tiết

 Hình a: \(\frac{2}{8} = \frac{1}{4}\)

Hình b: \(\frac{9}{{12}} = \frac{3}{4}\)

Hình c: \(\frac{{15}}{{35}} = \frac{5}{7}\)

Hình d: \(\frac{{25}}{{49}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài