Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bình chọn:
4.5 trên 180 phiếu
Phép cộng, phép trừ hai số nguyên

Lý thuyết Phép cộng, phép trừ hai số nguyên Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động khám phá 1 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Có thể xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc là 1m hoặc 1km để học các phép tính về số nguyên. a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương)  2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm về bên phải 3 đơn vị. Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào. Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn kết quả của hai hành động trên.

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau a) 4+7 b)(- 4) + (- 7) c) ( - 99) + (- 11) d) (+ 99) + ( + 11) e) (- 65) + ( - 35)

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà bác Lan nên có thể mua hàng trước, trả tiền sau. Hôm qua bác Lan đã cho bác Hà nợ 80 nghìn đồng, hôm nay bác Hà lại muốn nợ 40 nghìn đồng nữa. Em hãy dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà còn nợ bác Lan.

Xem lời giải

2. Cộng hai số nguyên khác dấu
Hoạt động khám phá 2 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 4 đơn vị đến điểm ( + 4). Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 4 đơn vị. Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và thử nêu kết quả của phép tính sau: b) Trên trục số, một người bắt đầu di chuyển từ đi

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Hãy dùng số nguyên để giải thích.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 59 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a)Trên trục số, một người bắt đầu di chuyển từ điểm 0 về bên trái (theo chiều âm) 2 đơn vị đến điểm ( - 2). Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 6 đơn vị. Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy thử nêu kết quả của phép tính sau: b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) 4 +(-7) b) (- 5) + 12 c) (-25) + 72 d) 49 + (- 51)

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một tòa nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng mặt đất), 1, 2, 3, ..., 7 và ba tầng hầm được đánh số là ( - 1; - 2; - 3). Em hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả hai tình huống sau đây: a) Một thang máu đang ở tầng ( - 3), nó đi lên 5 tầng. Hỏi thang máy dừng lại tại tầng mấy? b) Một thang máy đang ở tầng 3 , nó đi xuống 5 tầng. Hỏi thang máy dừng lại ở tầng mấy? (Ở một số tòa nhà, tầng mặt đất còn được gọi là tầng G).

Xem lời giải

3. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Hoạt động khám phá 4 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính và so sánh các cặp kết quả sau: (-1)+(-3) và (-3)+(-1) (-7)+(+6) và (+6)+(-7)

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 5trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính và so sánh kết quả: [(-3)+4]+2; (-3)+(4+2); [(-3)+2]+4

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) 23+(-77)+(-23)+77 b) (-2020)+2021+21+(-22)

Xem lời giải

4. Phép trừ hai số nguyên
Hoạt động khám phá 6 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Mũi khoan của một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5 m trên mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 10 m. Vậy mũi khoan ở độ cao nào sau khi hạ? b) So sánh kết quả của hai phép tính sau:..

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) 6 -9 b) 23-(-12) ...

Xem lời giải

5. Quy tắc dấu ngoặc
Hoạt động khám phá 7 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính rồi so sánh từng cặp kết quả sau: a) -(4+7) và (-4-7) b) -(-8+7) và (8-7) .....

Xem lời giải

Xem thêm