Trả lời Vận dụng 2 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Hãy dùng số nguyên để giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tiền nợ là số nguyên âm.

Số tiền nộp vào là số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

Số tiền thêm vào tài khoản sau khi nợ: \( - 2000000\)

Số tiền thêm vào tài khoản sau khi nộp: \(\left( { + 2000000} \right)\).

Số tiền trong tài khoản:

\(\left( { - 2000000} \right) + \left( { + 2000000} \right) = 0\) đồng.

(Vì \( - 2000000\) và \(\left( { + 2000000} \right)\) là hai số đối nhau).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu