Giải Bài 1 trang 63 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Không thực hiện phép tính, tìm dấu thích hợp thay cho dấu ? ở bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định dấu của a và b.

Nếu a và b cùng dấu dương thì (a+b) mang dấu dương (+).

Nếu a và b cùng dấu âm thì (a+b) mang dấu âm(-).

Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì (a+b) mang dấu dương.

Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì (a+b) mang dấu âm.

Lời giải chi tiết

\(a = 25;b = 46\), tức là a và b cùng mang dấu (+) nên \(a + b\) mang dấu (+)

\(a =  - 51;b =  - 37 \Rightarrow \) a và b cùng mang dấu \(\left(  -  \right)\) nên \(a + b\) mang dấu \(\left(  -  \right)\)

Số đối của \(\left( { - 234} \right)\) có số đối là \(234 > 112\) nên \(a + b\) mang dấu \(\left(  -  \right)\)

Số đối của \(\left( { - 2021} \right)\) là 2021

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài