Trả lời Thực hành 3 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(23 + \left( { - 77} \right) + \left( { - 23} \right) + 77\)

b) \(\left( { - 2020} \right) + 2021 + 21 + \left( { - 22} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.

Cộng các số nguyên âm với nhau, các số nguyên dương với nhau.

Nếu có 2 số đối nhau thì có thể cộng với nhau để triệt tiêu.

Lời giải chi tiết

a)

Cách 1: Kết hợp các cặp số đối nhau

\(23 + \left( { - 77} \right) + \left( { - 23} \right) + 77\)

\( = 23 + \left( { - 23} \right) + \left( { - 77} \right) + 77\)(tính chất giao hoán và kết hợp)

\( = \left[ {23 + \left( { - 23} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 77} \right) + 77} \right]\)

\( = 0 + 0 = 0\)

Cách 2: Cộng các số nguyên âm với nhau, các số nguyên dương với nhau.

\(23 + \left( { - 77} \right) + \left( { - 23} \right) + 77\)

\( = 23 + 77 + \left( { - 77} \right) + \left( { - 23} \right)\)(tính chất giao hoán và kết hợp)

\( = 100 + \left( { - 100} \right) = 0\)

b) \(\left( { - 2020} \right) + 2021 + 21 + \left( { - 22} \right)\)

\( = \left( { - 2020} \right) + \left( { - 22} \right) + 2021 + 21\) (tính chất giao hoán và kết hợp)

\( =  - 2042 + 2042 = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu