Bài 1. Số thập phân

Bình chọn:
4.1 trên 90 phiếu
Số thập phân

Lý thuyết Số thập phân Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn ,đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại rất độc hại đối với môi trường sống. Thuỷ ngân có nhiệt độ đông đặc là ( - 3883/100) độ C. Hãy tìm một cách viết khác đơn giản hơn để chỉ nhiệt độ trên. b) Các phân số

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân: 37/100;,- 34517/1000/; /- 254/10;  - 999/10 b) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 2;  2,5; -0,007;  -3,053;  -7,001;  7,01.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của 25/10 và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau 7,02;  - 28,12;  - 0,69;  0,999.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 11,34;    9,35;   - 11,34;  - 9,35.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: -12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4. b) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần: -2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Xem lời giải

Vận dụng trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao:

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân...

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân...

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần...

Xem lời giải