Bài tập cuối chương 8- Hình học phẳng Các hình học cơ bản

Bình chọn:
4.5 trên 58 phiếu
Giải bài 1 trắc nghiệm trang 96, 97 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học.

Xem lời giải

Giải bài 2 trắc nghiệm trang 97 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học

Xem lời giải

Giải bài 3 trắc nghiệm trang 97, 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học

Xem lời giải

Bài 4 trắc nghiệm trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng. a) Khi ba điểm cùng thuộc một......, ta nói rằng chúng thẳng hàng. b) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm ......hai điểm còn lại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm M,N,P không thẳng hàng. b) Đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB. c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB. d) Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC. a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2 cm. b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần...

Xem lời giải

Bài 4 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đo chiều cao của em và một số bạn trong lớp. Em hãy kể tên một số bạn trong lớp cao bằng em, thấp hơn em, cao hơn em.

Xem lời giải

Bài 5 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm một số hình ảnh và ứng dụng của đường thẳng, góc trong thực tiễn.

Xem lời giải