Bài 2. Xác suất thực nghiệm

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Xác suất thực nghiệm

Lý thuyết Xác suất thực nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Không nhìn vào hộp, chọn ra từ hộp một quả bóng. Xét các sự kiện sau: - Bóng chọn ra có màu vàng; - Bóng chọn ra không có màu vàng. - Bóng chọn ra có màu xanh. Sự kiện nào có khả năng xảy ra cao nhất?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu. Hãy tính tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim.

Xem lời giải

Thực hành trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

Xem lời giải

Vận dụng trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút. b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 4 mặt 50 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm để: a) Gieo được định số 4. b) Gieo được định có số chẵn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau: a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bắt xanh. b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm ta được bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính a) theo từng quý trong năm. b) sau lần lượt tổng quý tính từ đầu năm.

Xem lời giải