Trả lời vận dụng trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

Tổng số lần Sơn chờ xe buýt là: \(4 + 10 + 4 + 2 = 20\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là: \(4:20 = \frac{1}{5}\).

Số lần Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(4 + 2 = 6\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(6:20 = \frac{3}{{10}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.