Trả lời vận dụng trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút. b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Đề bài

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

Tổng số lần Sơn chờ xe buýt là: \(4 + 10 + 4 + 2 = 20\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là: \(4:20 = \frac{1}{5}\).

Số lần Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(4 + 2 = 6\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(6:20 = \frac{3}{{10}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí