Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bình chọn:
4.8 trên 121 phiếu
Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Lý thuyết Biểu diễn dữ liệu trên bảng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Bảng dữ liệu ban đầu
Hoạt động khám phá 1 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát bảng viết tắt tên nhạc cụ sau: a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ ưa thích nhất trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vào vở theo mẫu sau: b) Hãy thảo luận trong tổ về lí do tại

Xem lời giải

Thực hành trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây: Hãy lập bảng số liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ em.

Xem lời giải

2. Bảng thống kê
Hoạt động khám phá 2 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8. Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu): Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 7.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau: Em hãy cho biết: a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh? b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập tập 1

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập tập 1

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải