Lý thuyết Biểu diễn dữ liệu trên bảng Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Biểu diễn dữ liệu trên bảng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1.Bảng dữ liệu ban đầu

Khi điều tra về một vấn đề nào đó, người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu

2. Bảng thống kê

Bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu, bao gồm các hàng và các cột, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó

Ví dụ:

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Ta lập được bảng thống kê sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu