Trả lời Vận dụng 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Đề bài

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

 

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số HS đạt học lực: giỏi, khá, TB, yếu rồi điền vào bảng

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí