Bài 3. Biểu đồ tranh

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Biểu đồ tranh

Lý thuyết Biểu đồ tranh Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Ôn tập và bổ sung kiến thức
Hoạt động khám phá 1 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của siêu thị điện máy A. Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đồ trong Hình 2.

Xem lời giải

2. Đọc biểu đồ tranh
Hoạt động khám phá 2 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy xem biểu đồ tranh ở Hình 1 và đọc Số học sinh được điểm 10 môn Toán trong tuần của lớp 6A.

Xem lời giải

Vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh khối lớp 6 a) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất? b) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất? c) Em hãy đọc số lượng học sinh yêu thích đối với từng loại quả

Xem lời giải

3. Vẽ biểu đồ tranh
Hoạt động khám phá 3 trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trong biểu đồ ở Hình 3, nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao nhiêu biểu tượng?

Xem lời giải

Thực hành trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một cửa hàng bán xe đạp ghi lại số xe bán được trong tháng bằng bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng Việt.

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Bằng cách dùng biểu tượng... đại diện cho 10 xe và biểu tượng ...

Xem lời giải