Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy xem biểu đồ tranh ở Hình 1 và đọc Số học sinh được điểm 10 môn Toán trong tuần của lớp 6A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số mặt cười, mỗi mặt cười là 1 HS

Lời giải chi tiết

- Số học sinh được điểm 10 môn toán trong tuần của khối lớp 6: 14 học sinh.

- Trong đó:

Thứ hai có 3 học sinh

Thứ ba có 2 học sinh

Thứ tư có 1 học sinh

Thứ năm có 5 học sinh

Thứ 6 có 3 học sinh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Biểu đồ tranh