Giải Bài 2 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng Việt.

 

Em hãy quan sát biểu đồ tranh ở trên và trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?

b) Có phải lớp 6A4 có nhiều học sinh nữ hơn lớp 6A5 không?

c) Lớp 6A6 có bao nhiêu học sinh nữ?

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là bao nhiêu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số biểu tượng để tính số HS nữ của mỗi lớp(mỗi biểu tượng ứng với 10 HS nữ), rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

 Số học sinh nữ.

• Lớp 6A1: 2.10 = 20 học sinh nữ

• Lớp 6A2: 3.10 = 30 học sinh nữ

• Lớp 6A3: 1.10 = 10 học sinh nữ

• Lớp 6A4: 2.10 = 20 học sinh nữ

• Lớp 6A5: 3.10 = 30 học sinh nữ

• Lớp 6A6: 2.10 = 20 học sinh nữ

a) Lớp 6A3 có ít học sinh nữ nhất (10 học sinh).

b) Không. Lớp 6A5 có 30 học sinh nữ, lớp 6A4 có 20 học sinh nữ => Lớp 6A4 có ít học sinh nữ

hơn lớp 6A5.

c) Lớp 6A6 có 20 học sinh nữ.

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là: 20 + 30 + 10 + 20 + 30 + 20 = 130 học sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Biểu đồ tranh


Hỏi bài