Bài tập cuối chương 9- Một số yếu tố xác suất

Bình chọn:
3.5 trên 40 phiếu
Bài 1 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau: a) Lấy ra 1 quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê.

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 1 cây bút xanh, 1 cây bút đỏ, 1 cây bút tím. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau: a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp. b) Lấy ra cùng một lúc 2 cây bút từ hộp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Lớp trưởng lớp 6A làm 4 tấm bia giống hệt nhau ghi tên 4 bạn hay hát trong lớp là Mai, Lan, Cúc, Trúc và cho vào một hộp. Một bạn trong lớp rút một trong 4 tấm bia đó và bạn có tên sẽ lên hát, sau đó tấm bia được trả lại hộp và cứ thế tiếp tục chọn người lên hát. a) Liệt kê tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bia. b) Em có thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát không? c) Có bạn nào phải lên hát nhiều lần không?

Xem lời giải

Bài 4 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 10 lá thăm được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 lá thăm. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra? a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1. b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1. c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0.

Xem lời giải

Bài 5 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả: a) Môn Toán đạt loại giỏi; b) Loại khá trở lên ở cả hai môn, c) Loại trung bình ở ít nhất một môn.

Xem lời giải

Bài 6 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Kiểm tra thị lực của học sinh một trường THCS, ta thu được bảng kết quả như sau: Hãy tính và so sánh xác suất thực nghiệm của sự kiện “học sinh bị tật khúc xạ” theo từng khối lớp.

Xem lời giải