Giải bài 5 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả: a) Môn Toán đạt loại giỏi; b) Loại khá trở lên ở cả hai môn, c) Loại trung bình ở ít nhất một môn.

Đề bài

Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:

 

 (Ví dụ: Số học sinh có kết quả Toán - giỏi, Ngữ văn - khá là 20).

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:

a) Môn Toán đạt loại giỏi;

b) Loại khá trở lên ở cả hai môn,

c) Loại trung bình ở ít nhất một môn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

Tổng số học sinh là \(40 + 20 + 15 + 15 + 30 + 10 + 5 + 15 + 20 = 170\) (học sinh)

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện chọn ra học sinh môn Toán đạt loại giỏi là: \((40 + 20 + 15):170 = \frac{{75}}{{170}} = \frac{{15}}{{34}}\)

b) Xác suất thực nghiệm của sự kiện học sinh được chọn đạt loại khá ở cả hai môn là:

\((40 + 15 + 20 + 30):170 = \frac{{105}}{{170}} = \frac{{21}}{{34}}\)

c) Xác suất thực nghiệm của sự kiện học sinh được chọn đạt loại trung bình ở ít nhất một môn là:

\(\left( {5 + 15 + 20 + 15 + 10} \right):170 = \frac{{65}}{{170}} = \frac{{13}}{{34}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu
 • Giải bài 6 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

  Kiểm tra thị lực của học sinh một trường THCS, ta thu được bảng kết quả như sau: Hãy tính và so sánh xác suất thực nghiệm của sự kiện “học sinh bị tật khúc xạ” theo từng khối lớp.

 • Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

  Trong hộp có 10 lá thăm được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 lá thăm. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra? a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1. b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1. c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0.

 • Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

  Lớp trưởng lớp 6A làm 4 tấm bia giống hệt nhau ghi tên 4 bạn hay hát trong lớp là Mai, Lan, Cúc, Trúc và cho vào một hộp. Một bạn trong lớp rút một trong 4 tấm bia đó và bạn có tên sẽ lên hát, sau đó tấm bia được trả lại hộp và cứ thế tiếp tục chọn người lên hát. a) Liệt kê tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bia. b) Em có thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát không? c) Có bạn nào phải lên hát nhiều lần không?

 • Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

  Trong hộp có 1 cây bút xanh, 1 cây bút đỏ, 1 cây bút tím. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau: a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp. b) Lấy ra cùng một lúc 2 cây bút từ hộp.

 • Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

  Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau: a) Lấy ra 1 quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí