CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.9 trên 109 phiếu
Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 50 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?..Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?..Tìm kết quả của phép tính:..Giá trị (25% ) của 80 là:...

Xem lời giải

Số thập phân

Lý thuyết Số thập phân Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn ,đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 29 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại rất độc hại đối với môi trường sống. Thuỷ ngân có nhiệt độ đông đặc là ( - 3883/100) độ C. Hãy tìm một cách viết khác đơn giản hơn để chỉ nhiệt độ trên. b) Các phân số

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân: 37/100;,- 34517/1000/; /- 254/10;  - 999/10 b) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 2;  2,5; -0,007;  -3,053;  -7,001;  7,01.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của 25/10 và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau 7,02;  - 28,12;  - 0,69;  0,999.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 11,34;    9,35;   - 11,34;  - 9,35.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: -12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4. b) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần: -2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Xem lời giải

Vận dụng trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao:

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân...

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân...

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần...

Xem lời giải

Lý thuyết Các phép tính với số thập phân

Lý thuyết Các phép tính với số thập phân Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thực hiện các phép tính sau: 12,3 + 5,67 = ?                   12,3 - 5,67 = ? b) Áp dụng quy tắc tương tự như đối với phép cộng và trừ số nguyên, hãy thực hiện các phép tính sau: (-12,3) + (-5,67) = ?            5,67 - 12,3 = ?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính: a) 3,7 - 4,32;        b) -5,5 + 90,67; c) 0,8 - 3,1651;     d) 0,77 - 5,3333; e) -5,5 + 9,007;    c) 0,8 - 3,1651; g) 0,008 - 3,9999.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa: - Chất béo: 0,3 g - Kali: 0,42 g. Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là bao nhiêu?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thực hiện các phép tính sau: 1,2.2,5;         125:0,25. b) Thực hiện lại các phép tính ở câu a bằng cách đưa về phép tính với phân số thập phân.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) 20,24.0,125; b) 6,24:0,125; c) 2,40.0,875; d) 12,75: 2,125

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác