CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khám phá 1 trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại rất độc hại đối với môi trường sống. Thuỷ ngân có nhiệt độ đông đặc là ( - 3883/100) độ C. Hãy tìm một cách viết khác đơn giản hơn để chỉ nhiệt độ trên. b) Các phân số

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân: 37/100;,- 34517/1000/; /- 254/10;  - 999/10 b) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân: 2;  2,5; -0,007;  -3,053;  -7,001;  7,01.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của 25/10 và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau 7,02;  - 28,12;  - 0,69;  0,999.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 11,34;    9,35;   - 11,34;  - 9,35.

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: -12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4. b) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần: -2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Xem lời giải

Vận dụng trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao:

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân...

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân...

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của các số thập phân sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần...

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 33 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thực hiện các phép tính sau: 12,3 + 5,67 = ?                   12,3 - 5,67 = ? b) Áp dụng quy tắc tương tự như đối với phép cộng và trừ số nguyên, hãy thực hiện các phép tính sau: (-12,3) + (-5,67) = ?            5,67 - 12,3 = ?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính: a) 3,7 - 4,32;        b) -5,5 + 90,67; c) 0,8 - 3,1651;     d) 0,77 - 5,3333; e) -5,5 + 9,007;    c) 0,8 - 3,1651; g) 0,008 - 3,9999.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa: - Chất béo: 0,3 g - Kali: 0,42 g. Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng kali nhiều hơn khối lượng chất béo là bao nhiêu?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Thực hiện các phép tính sau: 1,2.2,5;         125:0,25. b) Thực hiện lại các phép tính ở câu a bằng cách đưa về phép tính với phân số thập phân.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) 20,24.0,125; b) 6,24:0,125; c) 2,40.0,875; d) 12,75: 2,125

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho biết một quả chuối nặng 100g có chứa: - Đường: 12,1g; - Protein: 1,1 g. Em hãy cho biết trong quả chuối đó, khối lượng đường nhiều gấp mấy lần khối lượng protein?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5. Hãy tính x,y và x:y. b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quả của các phép tính sau: (-14,3).(-2,5) = ?       (-14,3):(-2,5) = ?     (-14,3). (2,5) = ? (-14,3): (2,5) = ?        (14,3).(-2,5) = ?      (14,3):(-2,5) = ?

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) (- 45,5). 0,4; c) (- 9,66): 3,22; b) (- 32,2).( - 0,5); d) (- 88,24) : (-0,2).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác